El Dokuma Halılarda Popüler Desenler

Günümüzde el dokuma ürünü olan halılara ilgi her geçen gün artmaktadır. Zira el emeği olan halılara verilen kıymet oldukça fazladır. Esasında bu durum el dokuması halıların bir eşinin bulunmaması, her ilmeğinin kendine özgü olması ve bir emeğin ürünü olarak karşımıza çıkması bu durumun oluşmasını mümkün kılmaktadır. El dokuma halı sıralanan bu özelliklerinden dolayı günümüz itibariyle çok tercih edilmektedir. Dokuma halının ilmek ilmek işlenerek elde edilmesi, bu tür halıların kendine ait özel öykülerinin oluşmasını da sağlamaktadır. Bu doğrultuda halıların üzerinde yer alan desenlerin zaman zaman bu halıları dokuyan ellerin hayallerinden izler taşıdığı da rivayet edilmektedir. Halılarda desen oluşturma işi esasında profesyonellik gerektiren bir husustur. Ülkemizde geleneksel üretim özelliğine sahip olan halıların kendine has motiflere sahip oldukları da bilinmektedir.


El dokuma halı ürünlerinin üretimi esnasında kullanılan malzemeye göre çeşitlendiği bilinmektedir. yün malzemesinden üretilen halılar ek dokuma yün halı olarak isimlendirilirken; ipek malzemesinden üretilmiş olan halılar ise el dokuma ipek halı olarak isimlendirilmektedir. Eski dönemlerde el dokuma halılarında ekseri olarak hayvan motifli desenler kullanılmaktadır. Bu kimi zaman bir kuş imgesinin işlenmesinden ibaretken kimi zaman ise yavru bir ceylanın motif haline getirilmesiyle gerçekleşmektedir. Yine yıldız motifi ya da pek çok farklı geometrik şekilde eski dönemlerden günümüze uzana süreçte çokça tercih edilmektedir.


En Modern Oturma Odası Halı DesenleriGünümüzde ise daha çok modern çizgilerin hakim olduğu motiflere olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum oturma odası halıları için de geçerli olan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Modern oturma odası halıları söz konusu olduğunda genellikle oturma odasının genel dekorasyonuyla uyumlu olan halılar akla gelmektedir. Bu doğrultuda günümüzde eskiye nazaran çok daha sade desenli halılara olan ilginin fazla olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Bundan dolayı genel hatlarıyla büyük şekillerin hakim olduğu, renk uyumunun estetik bir görünüme sahip olduğu ve modern çizgilerle desteklenmiş halı motifleri oldukça popülerdir. Yine kişisel zevke göre zaman zaman eski motiflerden izlerin olduğu halılara da önemli bir oranda talep gösterildiği bilinmektedir. Bu durum özellikle antika meraklıları için geçerli olan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.


Patchwork Halıların Popülerliği


Günümüzde karşımıza çıkan en temel halı kavramları arasında yer alan patchwork halı ürünleri, esasında ufak kumaş parçalarının değerlendirilmesi amacının ortaya koyduğu ürünlerdir. Zira patchwork halılar, pek çok farklı ufak kumaş parçalarının birleştirilmesinden oluşmaktadır. Bu halı türünün üretilmesi oldukça zahmetli bir iştir. Bundan dolayı bu üretim işlemi kendine has bir sanatın icra edilmesi olarak da tanımlanmaktadır. Esasında kırkyama halı olarak geçmişten günümüz kullanılan bu halı modelleri, günümüzde oldukça popüler olmaya başlamıştır.


Halılar yaşam alanlarının hemen her alanında kullanılan ürünlerdir. Bu noktada mutfaklarda ya da oturma odalarında kullanılan halıların kendine has özellikleri içeriğinde barındırdığı bilinmektedir. Yine salon halıları kendilerin has özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Salon genel olarak misafirlerin karşılandığı yaşam alanı olduğu için konutların vitrini gibidir. Bundan dolayı salonların halı seçimi söz konusu olduğunda oldukça titiz davranmak gerekli olmaktadır. Salon halılarının seçilmesi söz konusu olduğunda; perdelerin rengi ve modelleri, mobilyaların rengi ve modelleri ile duvarların rengi dikkate alınmalıdır. Yine salonun aydınlık derecesi de salon halılarının seçimini doğrudan etkilediği bilinmektedir. Bütün bu bilgiler ışığında salon halılarının seçiminin bir uzmanlık gerektirdiğini söylemek gerekli olmaktadır. Bunun için halı modellerine dair ayrıntılı bir araştırma yapmanın beraberinde önemli kazanımları da getirdiği bilinmektedir.